Wednesday, April 13, 2011

Inspiration!!

I know, A journey of a thousand miles begins with a single step....


Mili hai mujhe aapse bas ek prerna,
ab toh dil mei hai bas ek chetna.....

Sajegi yahan bhi khwaboo ki baraat,
hogi yahan bhi  madham madham barsaat..

mili hai mujhe aapse bas ek prerna,
ab toh dil mei hai bas ek chetna.....

Haar toh chupi hoti hai mann k andar,
par jo haarkar jeete, wahi sikandar....

mili hai mujhe aapse bas ek prerna,
ab toh dil mei hai bas ek chetna...

Aashaayein ka yoon toh mail nahi..
icchayein, aashaayein bankar  jeeti nahi..


mili hai mujhe aapse bas ek prerna,
ab toh dil mei hai bas ek chetna...